Παρουσίαση της Εταιρείας

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002, με έδρα στο Αίγιο Αχαΐας.

Τα γραφεία της εταιρείας είναι πλήρως εξοπλισμένα, και στεγάζονται σε νεόδμητο κτίριο ιδιοκτησίας των μετόχων της εταιρείας, στο Αίγιο του Δήμου Αιγιαλείας, ενώ παράλληλα διαθέτει και σύγχρονο κτίριο επαγγελματικής αποθήκης του εξοπλισμού της στη θέση Ρυάκια Ελίκης του Δήμου Αιγιαλείας.

Στην εταιρεία δραστηριοποιούνται δέκα (10) συνολικά μηχανικοί και λοιποί συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων (λογιστήριο, γραμματεία, εργοδηγοί κλπ) πλέον του εργατοτεχνικού προσωπικού. Η επιστημονική κατάρτιση και η επαγγελματική εμπειρία των στελεχών, αποτελούν τα εχέγγυα της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία.

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων οικοδομικών και τεχνικών έργων, και δημιουργήθηκε σε συνέχεια της ίδιας δραστηριότητας των μετόχων της.

Το εργοληπτικό πτυχίο 4ης Τάξης Δημοσίων Έργων της εταιρείας (αρ. Μ.Ε.ΕΠ. 18921) καλύπτει όλες τις βασικές κατηγορίες έργων (οικοδομικά, οδοποιία, υδραυλικά, ηλεκτρομηχανολογικά κλπ) και είναι το πτυχίο Δημοσίων Έργων με την μεγαλύτερη δυναμικότητα στην περιοχή της Αιγιαλείας.

Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία έχει δυνατότητα ανάληψης αυτοτελώς έργων προϋπολογισμού 7.500.000,00€ ανά κατηγορία χωριστά (οικοδομικά, οδοποιία, υδραυλικά, ηλεκτρομηχανολογικά κλπ), ή/και 11.250.000,00€ ανά κατηγορία με συμμετοχή σε κοινοπραξία.

OI ΣΤΟΧΟΙ

Η εταιρεία, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, συνεχίζει με σταθερά και σίγουρα βήματα την ανάπτυξή της, στηριζόμενη πάντα σε λεπτομερή σχεδιασμό των στόχων της και την υλοποίηση τους με ίδια κεφάλαια. Όλες οι οικονομικές χρήσεις από την ίδρυση της εταιρείας είναι κερδοφόρες και παρουσιάζεται αύξηση των στοιχείων του ενεργητικού.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ

Αφοσιωμένοι στην επιτυχία μας, την ικανοποίηση των πελατών και των ανθρώπων μας και με σεβασμό στις αξίες και την κληρονομιά μας, επιδιώκουμε:

 • Να αναγνωρίζουμε και να ικανοποιούμε με συνέπεια τις απαιτήσεις των πελατών μας
 • Να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές απαιτήσεις που εφαρμόζονται στον τομέα μας
 • Να ενδυναμώσουμε τη θέση μας στην εγχώρια αγορά

ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Με επιχειρηματική συγκρότηση, παρακολούθηση όλων των εξελίξεων στην τεχνολογία και τα υλικά και συνεχιζόμενη εκπαίδευση, η ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. κατακτά την αναγνώριση στον τεχνικό κόσμο της χώρας.
Η εταιρεία έχει επιτύχει να έχει διαρκή δραστηριότητα, ώστε να διατηρεί στο ακέραιο όλες τις θέσεις εργασίας.

Επίσης σημειώνεται η εξειδίκευση της εταιρείας σε μελέτες και έργα επισκευών και ενισχύσεων φέροντος οργανισμού των κατασκευών,  καθώς και αποκατάστασης διατηρητέων κτιρίων και μνημείων, με ιδιόκτητο εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό, τομέας που αποτελεί και σημαντικό τμήμα του κύκλου εργασιών της.

Η εταιρεία συμμετέχει ενεργά σε όλους τους διαγωνισμούς τεχνικών έργων που την ενδιαφέρουν, σε ολόκληρη την επικράτεια, ενώ επιδιώκονται οι συνεργασίες με τεχνικές εταιρείες, και υποστηρίζονται οι τοπικές αγορές σχετικά με προμηθευτές και υπεργολάβους.

ΙΣΤΟΡΙΑ

2002. ΙΔΡΥΣΗ

Η ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ιδρύεται στο Αίγιο Αχαΐας, με αντικείμενο την μελέτη και κατασκευή Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων. Η ίδρυση ήταν έμπνευση των τριών Πολιτικών Μηχανικών μετόχων της, ως συνέχεια των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων.

2012. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Η ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. αναβαθμίζει το εργοληπτικό της πτυχίο Μ.Ε.ΕΠ. για Δημόσια Έργα σε 4ης Τάξης. Αποτελεί πλέον το πτυχίο με την μεγαλύτερη δυναμικότητα στην περιοχή της Αιγιαλείας.

2015. ΠΑΓΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Η ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. κατασκευάζει σε μισθωμένο ακίνητο ιδιοκτησίας των μετόχων της, επαγγελματική αποθήκη επιφανείας 510 m2.

2018. ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. επεκτείνει τον σκοπό της, διεισδύοντας στον αγροτικό τομέα.

2019. ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Η ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. αναπτύσσει και εφαρμόζει Ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας και πιστοποιείται κατά ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 και ISO 50001.

2022. ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Η ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. συνεχίζει να αναπτύσσει και να εφαρμόζει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας και πιστοποιείται κατά ISO 39001 και SA 8000.

ΜΕΤΟΧΟΙ

Μέτοχοι της εταιρείας είναι οι:

Νικόλαος Παν. Φράγκος

Πρόεδρος του Δ.Σ.
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1985

Αννέτα Μιχ. Σιαβελή

Διευθύνουσα Σύμβουλος
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1996.

Δημήτριος Μιχ. Σιαβελής

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1997, MSc USC L.A. USA

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ:

 • ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΑΒΜΜ
 • ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

 

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 • ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (πρώην)
 • ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ
 • ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
 • ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

 • ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
 • ΑΓΑΠΗΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ – Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 • ΚΑΛΛΙΜΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
 • ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΙΓΙΟΥ

 

 • ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
 • ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.
 • ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Α.Ξ.Τ.Ε.Ε.
 • ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΕΣ – Α.Ε.
 • ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Α.Ε.
 • ΕΜΒΑΤΗΣ Α.Ε.
 • ΜΑΡΙΝΑ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ Α.Ξ.Τ.Ε.

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο