Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο

ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων οικοδομικών και τεχνικών έργων, και δημιουργήθηκε σε συνέχεια της ίδιας δραστηριότητας των μετόχων της.

Η εταιρεία έχει επιτύχει να έχει διαρκή δραστηριότητα, ώστε να διατηρεί στο ακέραιο όλες τις θέσεις εργασίας.

Γιατί να μας επιλέξετε

Αναγνωρίζουμε το προσωπικό και τα στελέχη μας ως πολύτιμο κεφάλαιο για την επιχείρηση και μεριμνούμε για την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών εργασίας και για τη δημιουργία σχέσεων εποικοδομητικής συνεργασίας με στόχο τη διασφάλιση των κοινών μας συμφερόντων.

  • Είμαστε Δημιουργικοί
  • Αξιόπιστοι και φερέγγυοι
  • Δέσμευσή μας η ποιότητα
  • Εξελισσόμαστε διαρκώς

Ανάπτυξη με

σταθερά βήματα

Η εταιρεία, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, συνεχίζει με σταθερά και σίγουρα βήματα την ανάπτυξή της, στηριζόμενη πάντα σε λεπτομερή σχεδιασμό των στόχων της και την υλοποίηση τους με ίδια κεφάλαια.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μελέτη & Κατασκευή

Στοχεύουμε στην ικανοποίηση των πελατών μας, μέσω της διαρκούς βελτίωσης των διεργασιών και των υπηρεσιών μας, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες τους.

Επισκευές & Ενισχύσεις

Εξειδικευόμαστε σε μελέτες και έργα επισκευών και ενισχύσεων φέροντος οργανισμού των κατασκευών, με ιδιόκτητο εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό.

Διαχείριση Έργων

Η επιστημονική κατάρτιση και η επαγγελματική εμπειρία των στελεχών, αποτελούν τα εχέγγυα της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΡΓΑ