<

ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΤΣΑΓΚΟΥΡΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αναστύλωση παραδοσιακού νερόμυλου στον παραδοσιακό οικισμό της Στεμνίτσας (ΦΕΚ 908/Δ/13-11-1998) προκειμένου να αξιοποιηθεί μουσειακά (ΑΡ. Απόφασης ΥΠΠΟ/ΥΝΕΜΤΕΔΕ/905-Σ/3970/26-05-2008). Ενισχύσεις λιθοδόμων με τσιμεντενέματα, επισκευή λιθοδόμων με λιθοσυρραφές, νέες λιθοδομές και αρμολογήματα λιθοδόμων, νέα ξύλινη στέγη με κεράμους βυζαντινού τύπου, νέα ξύλινα κουφώματα «χωρικού» τύπου, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με λιθοδομές και λιθόστρωτα, νέες η/μ εγκαταστάσεις και νέος μηχανισμός υδροκίνησης.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
Τοποθεσία: ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ, ΕΛΛΑΔΑ
Έτος: 2009-2010
Αξία: 243.227,31€

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο