ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΛΙΒΙ, Τ.Κ. ΠΛΑΝΟΥ, Ο.Τ. 81, ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατασκευή οπλισμένων σκυροδεμάτων ειδικών αρχιτεκτονικών κατασκευών του χώρου SPA καθώς και του περιβάλλοντος χώρου, ειδικές αρχιτεκτονικές μεταλλικές κατασκευές με επένδυση από υαλοσανίδα, γυψοσανίδα και τσιμεντοσανίδα, μονώσεις ειδικών κατασκευών με σύγχρονες κόλλες και μονωτικά υλικά.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΣΠΥΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΞΤΕΕ
Τοποθεσία: ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Έτος: 2017-2018
Αξία: 130.000,00€

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο