Εκτέλεση εργασιών για τα αρχιτεκτονικά, τα στατικά (στερεωτικές εργασίες και νέος εσωτερικός φέρων οργανισμός) και τις νέες Η/Μ εγκαταστάσεις, για την επισκευή και αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Αριστομένους αρ. 14-16 και Εμπορικής Τραπέζης, στην Καλαμάτα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εκτέλεση εργασιών για τα αρχιτεκτονικά, τα στατικά (στερεωτικές εργασίες και νέος εσωτερικός φέρων οργανισμός) και τις νέες Η/Μ εγκαταστάσεις, για την επισκευή και αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Αριστομένους αρ. 14-16 και Εμπορικής Τραπέζης, στην Καλαμάτα.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΕΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
Τοποθεσία: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 14 - 16 & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Έτος: 2007-2011
Αξία: €625.890,85

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο