ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 07-09-2016

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εργασίες βελτίωσης βατότητας – άρσης επικινδυνότητας των κεντρικών οδικών αξόνων που συνδέουν τις Τοπικές Κοινότητες – οικισμούς του Ταϋγέτου από το σημείο τομής τους με την εθνική οδό Καλαμάτας –Σπάρτης, έως την απόληξή τους

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Τοποθεσία: ΤΑΥΓΕΤΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Έτος: 2019
Αξία: 2.419.354,84€

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο