ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2017-2018

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εργασίες βελτίωσης-συντήρησης σε τμήματα του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου με σκοπό την βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε αυτά, εργασίες ανακατασκευής ασφαλτοτάπητα, φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος βάθους έως 4cm, συγκολλητική επάλειψη και διάστρωση ασφαλτικής στρώσης πάχους 5cm, εργασίες κατασκευής τεχνικών έργων, ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης, εργασίες κατασκευής οριζόντιας και κάθετης σήμανσης καθώς και τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας, τοποθέτηση μεταλλικής σχάρας υδροσυλλογής ομβρίων και κατασκευή πλακόστρωσης πεζοδρομίου.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Τοποθεσία: ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Έτος: 2019
Αξία: 483.870,97€

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο