ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 9ης ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ – ΦΙΛΙΑΤΡΑ – ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατασκευή ρείθρων, τάφρων και οχετών, απόξεση παλαιού ασφαλτικού οδοστρώματος, εργασίες νέων ασφαλτοστρώσεων, εργασίες διαγραμμίσεων και σήμανσης, κοπή θάμνων, ηλεκτρολογικό δίκτυο και χαλύβδινοι ιστοί οδοφωτισμού.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Τοποθεσία: ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ - ΦΙΛΙΑΤΡΑ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ
Έτος: 2017-2019
Αξία: 487.804,88€

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο