ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Καθαιρέσεις πλακοστρώσεων και υποδομών σκυροδέματος, κοιτοστρώσεις-εξομαλυντικές στρώσεις από σκυρόδεμα, κατασκευή γεωεναλλακτών, ξύλινες κατασκευές, μαρμάρινες επιστρώσεις, επιστρώσεις τσιμεντόπλακων που περιέχουν φωτοκαταλυτικά ψυχρά υλικά, φωτοκαταλυτικές επιστρώσεις επί δομικών στοιχείων με ιδιότητες αποδόμησης ατμοσφαιρικών ρύπων και μικροβίων, ασφαλτικές στρώσεις με φωτοκαταλυτικές βαφές, δενδροφυτεύσεις, αρδρευτικό σύστημα, εγκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού, τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων αστικού φωτισμού, τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων ανάδειξης κτηρίων και μνημείων.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Τοποθεσία: ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Έτος: 2014-2016
Αξία: 2.378.048,78€

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο