ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (2017)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πλήρης επιδιόρθωση ( απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος – ισοπεδωτική στρώση και τελική ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας ) της επιφάνειας του οδοστρώματος, πλήρης αποκατάσταση – εξομάλυνση της επιφάνειας του οδοστρώματος, διαπλάτυνση της οδού με κατασκευή τσιμεντένιου σωληνωτού αγωγού ( με φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων ) κατάλληλων διαστάσεων, τοποθέτηση οδικών πινακίδων και διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Τοποθεσία: ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Έτος: 2018
Αξία: 161.290,32€

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο