ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Απόξεση υπάρχοντος ασφαλτικού οδοστρώματος, νέες ασφαλτικές στρώσεις, διαγράμμιση οδοστρώματος, τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Τοποθεσία: ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Έτος: 2016-2017
Αξία: 161.290,32€

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο