ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εργασίες ανάπλασης εντός της περιοχής της Αρχαίας Αγοράς του Άργους. Εργασίες κατασκευής νέων πεζοδρομίων, αντιστηρίξεις πρανών των αρχαιολογικών χώρων, νέα οδοστρώματα από κυβόλιθους ή ασφαλτοτάπητες, εργασίες πρασίνου, κιγκλιδωμάτων και ηλεκτροφωτισμού.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
Τοποθεσία: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
Έτος: 2010-2013
Αξία: 508.863,42€

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο