ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΗΡΥΚΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εκσκαφές περιβάλλοντος χώρου, κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, επιχρίσματα, επίστρωση περιβάλλοντος χώρου με σταμπωτό δάπεδο σκυροδέματος με ίνες πολυπροπυλενίου, μεταλλικές κατασκευές, κιγκλιδώματα, κατασκευή σκηνής ξύλινης, μικροφωνική εγκατάσταση, φωτισμός σκηνής, φυτεύσεις, άρδευση.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Τοποθεσία: ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Έτος: 2016-2017
Αξία: 73.170,73€

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο