ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΘΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τοπικές επισκευές επιχρισμάτων, χρωματισμοί επιχρισμένων επιφανειών (λείων και αρτιφισιέλ), χρωματισμοί τραβηχτών επιχρισμάτων, χρωματισμοί μεταλλικών κιγκλιδωμάτων & ρολλών, τοπικοί καθαρισμοί μαρμάρων από αυτοφυή βλάστηση.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
Τοποθεσία: ΑΙΓΙΟ, ΕΛΛΑΔΑ
Έτος: 2018
Αξία: 19.892,97€

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο