ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΓΑΠΗΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ – Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αντικατάσταση παλαιού συστήματος θέρμανσης με νέο υβριδικό σύστημα με δύο αντλίες θερμότητας και λέβητα συμπύκνωσης πετρελαίου, αυτονόμηση θερμαντικών σωμάτων με θερμαστατικές κεφαλές, νέος λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, νέοι ηλιακοί συλλέκτες, αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων με νέα τεχνολογίας LED, νέα εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή και διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες, προμήθεια και εγκατάσταση διδύμου συστήματος φωτοτοβολταϊκών πλαισίων ισχύος 10kWp έκαστο, επισκευές βλαβών φέροντος οργανισμού με σφράγιση ρωγμών από εποξειδικές ρητίνες, επισκευές επιχρισμάτων με πλέγμα ενίσχυσης, χρωματισμοί.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΑΓΑΠΗΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ" - Ι.Μ.Κ.Α.
Τοποθεσία: ΑΙΓΙΟ, ΕΛΛΑΔΑ
Έτος: 2017
Αξία: 264.516,13€

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο