ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ 64) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ – Α’ ΦΑΣΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Καθαιρέσεις φέροντος οργανισμού από Ο.Σ.-οργανισμού πλήρωσης-Η/Μ εγκαταστάσεων, νέα τοιχώματα ακαμψίας από Ο.Σ., οπλισμένοι μανδύες από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, διατμητικά βλήτρα, επισκευές-αποκαταστάσεις οπλισμένων σκυροδεμάτων, νέος εσωτερικός φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα στο Κτίριο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην οδό Πειραιώς αρ. 64, Αθήνα. Χαρακτηρισμός μνημείου ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/1966/44 του Φ.Ε.Κ. 64/21.02.2007 (τ. Α.Α.Π).

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (τέως)
Τοποθεσία: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 64, ΑΘΗΝΑ
Έτος: 2012-2016
Αξία: 4.634.146,34€

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο