ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΕΓΕΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ενίσχυση φέροντος οργανισμού, βελτίωση εδάφους, τσιμεντενέσεις και αρμολογήματα λιθοδομών, ξύλινη στέγη και στέγαστρα, μεταλλικές ενισχύσεις, αποκατάσταση οργανισμού πλήρωσης, νέες Η/Μ εγκαταστάσεις-κλιματισμός, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του Μουσείου στην Τεγέα Αρκαδίας.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τοποθεσία: ΤΕΓΕΑ, ΕΛΛΑΔΑ
Έτος: 2006-2009
Αξία: €504.201,68

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο