ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ELEMED)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατασκευή υποδομών ηλεκτρολογικού δικτύου, κατασκευές από σκυρόδεμα, κατασκευή οικίσκου Η/Μ εγκαταστάσεων, κατασκευή υποσταθμού υποβιβασμού τάσης 20/0,4kV ισχύος 500kVA, εγκατάσταση μετασχηματιστή απομόνωσης, κατασκευή συστήματος ηλεκτρικής τροφοδοσίας πλοίων από ξηράς (CABLE MANAGEMENT SYSTEM) με ομαλή εκκίνηση, εγκατάσταση συστήματος αδιάλλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (UPS), έργα ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εγκατάσταση ηλεκτρονικού μετατροπέα-εναλλάκτη (inverter) 400V/50Hz και 440V/60Hz ισχύος 500kVA, και σύστημα τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού της λειτουργίας του συστήματος με χρήση PLC, SCADA)

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Τοποθεσία: ΚΥΛΛΗΝΗ, ΕΛΛΑΔΑ
Έτος: 2018
Αξία: 456.854,84€

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο