ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ 1.552,26 m2 ΜΕΤΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 84,16 m2

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Γενικές εκσκαφές και επιχώσεις, θεμελίωση σε πεδιλοδοκούς από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου, βαριές ειδικές μεταλλικές κατασκευές, πλαγιοκάλυψη και επικάλυψη στέγης με σύμμικτα μεταλλικά πετάσματα θερμομονωτικά με πολυουρεθάνη, πυράντοχη βαφή μεταλλικού σκελετού, βιομηχανικά ηλεκτροκίνητα ρολλά, θεμελιακή γείωση, ηλεκτρομηχανολικές εγκαταστάσεις και εσωτερικός φωτισμός βιομηχανικού τύπου.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Α.Ε.Σ. - Α.Ε.
Τοποθεσία: ΑΙΓΙΟ, ΕΛΛΑΔΑ
Έτος: 2015
Αξία: 392.700,00€

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο