ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΕΛΑΙΩΝΑΣ – ΤΡΥΠΙΑ» ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Γενικές εκσκαφές, εκσκαφές θεμελίωσης, θεμελίωση από σκυρόδεμα και τοποθετηση αγκυρίων, επιχώσεις, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού σκελετού, επικαλύψεις οροφής με πάνελ πολυουρεθάνης, κατασκευή τοιχοποιίας από υαλοσανίδες και γυψοσινίδες, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, τοποθέτηση συστημάτων αλουμινίου, ξύλινες κατασκευές, κατασκευή δαπέδων, τοποθέτηση ειδών υγιεινής, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, εργασίες φύτευσης.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΣΙΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τοποθεσία: ΘΕΣΗ "ΕΛΑΙΩΝΑΣ - ΤΡΥΠΙΑ" ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Έτος: 2018
Αξία: 110.000,00€

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο