<

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ – ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατασκευή δύο διωρόφων κτηρίων (άρρενες και θήλεις), ενός ισογείου (βρέφη) και ενός διώροφου με υπόγειο (κτήριο διοίκησης), στα οποία εγκαθίσταται το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ». Οι εργασίες είναι: χωματουργικά, αντιστηρίξεις, οπλισμένα σκυροδέματα, τοιχοδομές, ξύλινες στέγες, ξύλινα δάπεδα, περιφράγματα, καλύψεις, μονώσεις, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, έργα οδοποιίας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε.
Τοποθεσία: ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ
Έτος: 2011-2012
Αξία: 954.000,00€

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο