ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΜΙΝΟΤΤΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Α’ ΦΑΣΗ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατασκευές από έγχυτο σκυρόδεμα, εφαρμογή εκτοξευομένου σκυροδέματος, επιφανειακή σφράγιση βραχόμαζας (αρμολόγημα) με τσιμεντοκονίαμα, ειδικά σωληνωτά ικριώματα, κατασκευή και πλήρωση φατνών, εφαρμογή τσιμεντενέσεων για την πλήρωση ρωγμών, επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο γαλβανισμένο συρματόπλεγμα, ανοξείδωτες ηλώσεις βράχου, ανοξείδωτες εδαφοηλώσεις, αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης από γαλβανισμένο συρματόσχοινο, υδροσπορά.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΑΒΜΜ
Τοποθεσία: ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Έτος: 2018-2019
Αξία: 256.060,87€

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο