ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΚΕΡΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Καθαρισμός και μόρφωση τάφρων, τομή και απόξεση υφιστάμενου οδοστρώματος, εργασίες ασφαλτικών επιστρώσεων, εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή, τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Τοποθεσία: ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Έτος: 2017-2018
Αξία: 161.290,32€

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο