ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ ΚΑΙ 15ης Ε.Ο. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Καθαρισμοί ερεισμάτων οδών και παροδίων τάφρων από βλάστηση, καθαίρεση και απόξεση παλαιάς και φθαρμένης ασφάλτου, εργασίες ασφαλτόστρωσης, ανυψώσεις φρεατίων, καθαρισμοί και αποφράξεις φρεατίων υδροσυλλογής, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, εργασίες διαγράμμισης και αναδιαγράμμισης οδοστρωμάτων, τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης Κ.Ο.Κ., τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών με αντανακλαστικά στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Τοποθεσία: ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Έτος: 2017-2018
Αξία: 241.935,48€

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο