ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΩΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων, ξυλότυποι, κατασκευές από σκυρόδεμα, εγκατάσταση αγωγών αποχεύτεσης από PVC-U και εσχάρων υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Τοποθεσία: ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Έτος: 2017-2018
Αξία: 100.000,00€

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο