ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΔ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ι.Μ. ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση του αρχιτεκτονικού κελύφους, έτσι ώστε να αποδοθεί με αυθεντικό τρόπο η αρχική διάταξη και δομή του κτίσματος καθώς και σύγχρονες Η/Μ εγκατατάσεις για την επανάχρησή του. Αφορά εργασίες υποστηλώσεων, αποκατάστασης τοιχοποιιών, αποκατάστασης επιχρισμάτων, αρμολογήματος, συντήρησης- διατήρησης και αντικατάστασης ξύλινων στοιχείων (υποστηλωμάτων, δαπέδων, στεγών και οροφών), αντικατάστασης κουφωμάτων, εσωτερικών κλιμάκων και εγκατάστασης σύγχρονων ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων (ύδρευση – αποχέτευση – θέρμανση – ενεργητική πυροπροστασία), ανεκλυστήρα, εξοπλισμού καθώς και εργασίες αποκατάστασης ειδικών αρχιτεκτονικών στοιχείων, όπως ξύλινες οροφές, διαχωριστικά, κιγκλιδώματα και σταθερή επίπλωση.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΑΒΜΜ
Τοποθεσία: ΣΕΡΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Έτος: 2012-2015
Αξία: 2.682.926,83€

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο