ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εργασίες για την αποκατάσταση του αρχιτεκτονικού και του ζωγραφικού διακόσμου του κτιρίου, ώστε η νέα χρήση του κτιρίου να είναι Μέγαρο Μουσικής – Ωδείο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Τοποθεσία: ΑΙΓΙΟ
Έτος: 2005-2009
Αξία: €1.050.000

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο