ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΕΝΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΟΡΕΤΣΟΥ ΣΕ ΞΕΝΩΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έγκριση μελέτης: ΥΠΠΟ /ΔΑΒΜΜ /109823 /4031/05-10-2006. Ενίσχυση θεμελίων και φερουσών λιθοδομών, τσιμεντενέσεις λιθοδομών, νέα ξύλινη στέγη με λιθόπλακες, αποκατάσταση οργανισμού πλήρωσης, νέα ξύλινα κουφώματα «χωριάτικου» τύπου και πατώματα, λιθόστρωτα και πλακοστρώσεις Βυζαντινής πλέξης, νέες Η/Μ εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, της Ιεράς Μονής Παναγίας Πορετσού στα Αγράμπελα Αχαΐας.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έτος: 2005-2009
Αξία: €1.915.254,24

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο