ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤ’ ΕΠΚΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Προκατασκευασμένο συγκρότημα μακρόχρονης αντοχής (χωρίς ανάγκη συντήρησης για 15 έτη) διαστάσεων 80,0×11,5m, 29 αυτοτελών χώρων, που περιβάλλονται από 16 αίθουσες γραφείων, γραφεία Διεύθυνσης, γραμματεία, αρχεία, χώροι υγιεινής, κουζίνα, διάδρομοι κτλ. Βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα, τοίχοι από σκελετό μεταλλικό και πάνελ, στέγη από μεταλλικό σκελετό και φύλλα. Κουφώματα αλουμινίου. Ηλεκτρομηχσνολικές εγκαταστάσεις, πυρόσβεση, κλιματισμός κτλ.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έτος: 2003-2004
Αξία: €700.000

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο