ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΑΤΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ενίσχυση φέροντος οργανισμού, μανδύες εκτοξευόμενου σκυροδέματος, τσιμεντενέσεις λιθοδομών, αποκατάσταση οργανισμού πλήρωσης, ανακατασκευή τραβηκτών επιχρισμάτων και διακοσμήσεων, Η/Μ εγκαταστάσεις στο Γάτειο Κληροδότημα (ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2076/40286/2-8-94, ΦΕΚ 642Β/26-8-94).

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ
Τοποθεσία: ΑΙΓΙΟ
Έτος: 2005-2008
Αξία: €1.046.000

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο