ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΕΛΙΚΗΣ αρ. 23 – ΑΙΓΙΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Επισκευή και αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου (οπλισμένοι μανδύες εκτοξευομένου σκυροδέματος, διατμητικά βλήτρα, χαλινοί συρραφής, τσιμεντενέματα λιθοδομών, αρμολογήματα όψεων, νέος οργανισμός πλήρωσης, νέα ξύλινη στέγη, νέα ξύλινα πατώματα, ξύλινα κουφώματα και νέες Η/Μ εγκαταστάσεις) (ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΥΑΔΙΛΑΠ/Γ/14934/805/5-3-96, ΦΕΚ 248/Β/11-9-96)

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΙΖΑΜΠΕΛΑ
Τοποθεσία: ΑΙΓΙΟ
Έτος: 2004-2006
Αξία: €228.000

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο