ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ αρ. 43 – ΤΡΙΠΟΛΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Επισκευή και αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τοποθεσία: ΤΡΙΠΟΛΗ
Έτος: 2003-2004
Αξία: €110.000

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο