ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Επισκευή και διαρρύθμιση του κτιρίου του πρώην διοικητήριου Λαδόπουλου και μετατροπή του σε διοικητήριο για τον Οργανισμό «ΠΆΤΡΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2006»

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Έτος: 2003-2005
Αξία: €990.300

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο