ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΩΔΕΙΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εργασίες για τη στερέωση και αναπαλαίωση του υπάρχοντος κτιρίου, την προσθήκη νέου εξωτερικού κλιμακοστασίου και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ώστε η νέα χρήση του κτιρίου να είναι Μέγαρο Μουσικής – Ωδείο.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Τοποθεσία: ΑΙΓΙΟ
Έτος: 2005-2009
Αξία: €1.779.661

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο